Vanaf 25 euro gratis bezorgen
Bestel nu en betaal later met Klarna
0 0,00

PRIVACYBELEID GENTLEMEN WEAR


 Textielbedrijf de Arend b.v. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege de volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 - wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “de beheerder”) Textielbedrijf de Arend b.v., gevestigd te Nijverheidsweg 9-A, 3762 EP, Soest. KVK nummer 31037936

Artikel 2 – de verwerking van persoonsgegevens
1 Uw persoonsgegevens worden verzameld door Textielbedrijf de Arend b.v.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als indentificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon dat direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2 Wij verwerken de volgende catagorieën persoonsgegevens van u:
• Naam
• Geslacht
• Adresgegevens
• E-mailadres(sen) telefoonnummer(s)

Artikel 3 – waarom persoonsgegevens worden verzameld
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
• Een betere dienstverlening naar u toe.
• Het onderhouden van relaties met u
• Het verwerken van bestellingen
• Het doen van aanbiedingen
• Marketingdoeleinden

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (electronisch) register

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1 op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@gentlemenwear.nl
2 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@gentlemenwear.nl
2 Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zicht richten tot: Textielbedrijf de Arend b.v., info@gentlemenwear.nl, 0356014949

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 02 april 2021 tot nader order

Bij Gentlemen Wear koop je de hoogste kwaliteit kleding. Online kleding shoppen van T-Shirts tot thermo ondergoed, van badjassen tot boxer-shorts: je vindt het in onze online kledingwinkel.
© Copyright Gentlemen Wear | Website door Click Active Internet en Media
0
  0
  Winkelwagen
  Geen producten in je winkelwagen
   Bereken verzendkosten
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram